REGULAMIN przyjęcia urodzinowego

 

REGULAMIN przyjęcia urodzinowego

 

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane przez nas, odbywa się w Sali Zabaw PIMKI w Ursusie przy ul. Rakietników 1 /wejście od ul. Dzieci  W-wy/.

 

2. Wstępnej rezerwacji dogodnego dla Państwa terminu można dokonać

osobiście w Sali Zabaw

telefonicznie – dzwoniąc pod numer  (22) 654-54-55

mailowo – wysyłając e’mail na adres – [email protected]

Rezerwacja wstępnego terminu urodzin bez wpłacenia zaliczki utrzymywana jest przez 3 dni od dnia zgłoszenia.

 

3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki gotówką  lub na konto firmy:

 

MERCATA – Krystyna Szwarc

02-495 Warszawa

ul. Rakietników 1

 

nr konta: 21 1020 1055 0000 9202 0126 9414

 

4. Zaliczka wpłacana jest na konkretny termin i jest bezzwrotna w przypadku odwołania przez Zamawiającego – przyjęcia.

 

5. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przyjęcia urodzinowego.

 

6. Min. wysokość zaliczki wynosi – 100 zł; w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.

 

7. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniona zostaje odrębna strefa do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości.

 

8. Czas wynajmu wynosi 2 godziny. Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

 

9. Przy zamówieniu Pakietu – „BEZ poczęstunku” – opieka nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawowana jest przez Rodziców/Opiekunów Jubilata.

 

Przy zamówieniu Pakietu – „Z naszym poczęstunkiem” – organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.

 

10. Wymagana minimalna liczba gości – to 8 osób. W przypadku mniejszej liczby gości niż zadeklarowana w Ankiecie lub jeśli któryś z gości nie pojawi się na przyjęciu, opłata nie ulega zmniejszeniu. Za gości uważane są dzieci od 1 do 11 roku.

 

11. Dopłata do przyjęcia urodzinowego następuje w dniu imprezy.

 

12. Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia i napojów na urodziny /poza Pakietem BEZ poczęstunku/. Wyjątek stanowi ciasto dla Rodziców gości.

 

13. Poczęstunek przedstawiony w ofercie przeznaczony jest tylko dla dzieci. Rodzice/Opiekunowie mają możliwość skorzystania z naszej kawiarenki, gdzie za dodatkową opłatą mogą zamówić kawę, herbatę, zimne napoje, ciastka itp.

 

14. Zabrania przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych oraz szampana typu PICCOLO.

 

15. Zamawiający może dostarczyć na przyjęcie urodzinowe własny tort, jednakże musi udostępnić Organizatorowi dowód jego zakupu.

 

16. Wszelkie zmiany dotyczące wybranego Pakietu urodzinowego i ilości gości należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed przyjęciem urodzinowym. Lista gości powinna zostać dostarczona przez Zamawiającego najpóźniej 1 dzień przed imprezą.

 

17. Jeśli lista gości ulegnie rozszerzeniu (wyłącznie po uzgodnieniu

z Organizatorem), Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za każdą, kolejną osobę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

 

18. Organizator nie pobiera opłaty od rodziców Jubilata ani rodziców jego gości.

 

19. Istnieje możliwość rezerwacji stolików w kawiarence na poczęstunek zorganizowany przez Rodziców Jubilata dla rodziców jego gości, jednakże pobierana jest wówczas opłata w wys. 50*,- zł. Kwota ta jest do wykorzystania w kawiarence.

*Nie dotyczy sytuacji, kiedy Sala wynajmowana jest na wyłączność.

 

20. Wszystkie informacje dotyczące urodzin umieszczone na stronie internetowej w zakładce „Przyjęcie Urodzinowe” oraz w Sali zabaw, stanowią integralną część Regulaminu.

 

21. Wszystkich uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw „PIMKI”.